#weallcarrysomething

Om det ska bli lika självklart att kunna vara öppen om ett brutet inre som ett brutet ben, så krävs också att vi är det. Att vi är förändringen vi önskar se. Vi människor har gemensamt att vi alla bär eller har burit på något. Under #weallcarrysomething i sociala medier kan du välja att själv dela med dig eller läsa andras berättelser. Vi tror att kampanjen kan bidra till att vi känner oss enade som människor, oavsett om du bidrar med din berättelse eller köper "The Carry Bag" <3